Hopp til innhold

– Helt fra vi begynte å plante furu i litt større omfang har vi fått enkelte henvendelser fra bekymrede skogeiere som har mottatt brune furuplanter. Dette er forståelig, de fleste av furuplantene ser ikke spesielt bra ut i toppen når de tas ut av pappesken om våren, sier fagsjef skogskjøtsel Sverre Holm og utdyper:

– Dette er helt normalt, og det er faktisk veldig bra at furuplantene er brune eller purpurfargede om våren.

Anders Sandbæk_beskåret.jpg

– Det er ingen grunn til å bekymre seg over å motta brune furuplanter om våren, dette er en helt naturlig prosess, sier skogkulturleder Anders M. Sandbæk i Glommen Mjøsen Skog.

Høstfarger på furuplantene

Det er klorofyllet i plantene som gjør at nåler og blader er grønne om sommeren. Når furuplantene innvintrer om høsten, foregår det en nedbryting av klorofyllet i nålene og restene av klorofyllmolekylene fraktes ned i rota i påvente av en ny vår.

– Når grønnfargen i nålene forsvinner ned i rota blir de andre fargestoffene som har vært til stede i nålene hele tiden, mer synlige. Disse fargene går ofte i nyansene gult og rødt, og er faktisk veldig flotte, forteller skogkulturleder Anders M. Sandbæk.

– Det er den samme prosessen som skjer med løvtrærne om høsten og som er årsaken til at vi kan glede oss over flotte høstfarger. Når våren kommer og furua nyttiggjøre seg fotosyntesen igjen, henter den restene av klorofyllmolekylene opp fra rota og nålene blir igjen grønne og klare til blant annet å ta opp CO2 fra av lufta, sier han.

Fargeendringene er synlige hovedsakelig kun første vinteren hos furu. De påfølgende vintrene er furuplanta grønn også om vinteren.