Hopp til innhold

TEKST: SVERRE HOLM, SKOGSKJØTSELSSJEF I GLOMMEN MJØSEN SKOG

Helt fra vi begynte å plante furu i litt større omfang har vi fått enkelte henvendelser fra bekymrede skogeiere som har mottatt brune furuplanter. Dette er forståelig, de fleste av furuplantene ser ikke spesielt bra ut i toppen når man tar de ut av pappesken om våren.

Forklaringa er imidlertid at dette er helt normalt og det er faktisk veldig bra at furuplantene er brune eller purpurfargede om våren.

Det er klorofyllet i plantene som gjør at nåler og blader er grønne om sommeren. Når furuplantene innvintrer om høsten foregår det en nedbryting av klorofyllet i nålene og restene av klorofyllmolekylene fraktes ned i rota i påvente av en ny vår. Da forsvinner også grønnfargen i nålene og de andre fargestoffene, som har vært til stede i nålene hele tiden, blir mer synlige. Dette er ofte gult og rødt. Det samme skjer med løvtrærne og er årsaken til at vi kan glede oss over flotte høstfarger.

Når så våren kommer og furua nyttiggjøre seg fotosyntesen igjen, henter den restene av klorofyllmolekylene opp fra rota og nålene blir igjen grønne og klare til å ta opp bl.a. CO2 fra av lufta. Fargeendringene er synlige hovedsakelig kun første vinteren hos furu. De påfølgende vintrene er furuplanta grønn også om vinteren.

Vi skal derfor ikke bekymre seg for å motta brune furuplanter om våren, det er helt naturlig.

 

2021-03-18 Selvhogger Sandra Kjeka fra Skjåk Foto Silje Ludvigsen (7).jpg