Hopp til innhold
  • Har skognæringen en framtid?
  • Hvilke rammevilkår mangler for å gjøre skognæring til en kraftnæring? 
  • Er de politiske partiene nå villige til å gjøre det som skal til for å få til en mer aktiv næringspolitikk når det gjelder skog?
  • Hvordan spiller skattesystemene inn på utviklingen av næringen?
  • Har det noe å si hvem som eier skogen?
  • Skal vern fortsatt være frivillig?
  • Er flatehogst riktig?
  • Hvordan balansere det å nå klimamål med et aktivt skogbruk?

Stortingskandidater fra ulike politiske partier redegjorde for sitt syn og sine lovnader rundt dette, da de var samlet til direktesendt debatt om skognæringen, i regi av Glommen Mjøsen Skog torsdag 26. august.

Det er stortingsvalg rett rundt hjørnet, og hva de, sammen med sine partikollegaer bestemmer seg for, vil legge premissene for skogbruk og skognæring de neste årene. Og tar man på seg framtidsbrillene – legge til rette for at skognæring tar en solid plass i det grønne skiftet.

Debatten var delt i to deler, der den første handlet om hvordan politikerne ser for seg å bruke skogen for å nå klimamålene – den andre delen om hvordan de vil løfte skognæringen og skape vekst og arbeidsplasser baset på skogråstoffet.

Etter endt debatt, konkluderte debattleder Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda at noe har skjedd i det politiske landskapet når det gjelder synet på skognæringen. Nysgjerrig? Se hele debatten eller deler av den her: 

 

Deltakere: 

Anna Molberg fra Høyre (H)

Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti (SV)

Carl I. Hagen fra Fremskrittspartet (FrP)

Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet (Ap)

Per Morten Sandtrøen fra Senterpartiet (Sp)

Karina Ødegård fra Miljøpartiet De Grønne (MDG)