Hopp til innhold
Arbeider i skogen med motorsag iført verneutstyr.
Bruk av verneutstyr og sikker arbeidsmetodikk er noe av det du kan lære på kurset. Foto: Silje Ludvigsen

Fortsatt ligger det vindfall i skogene i nordenden for Mjøsa etter november-stormen for noen år siden. For skogeiere som ønsker å gjøre vindfallhogst selv, tilbys det nå kurs i regi av Skogkurs.

Innhold

Deltakerne lærer å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd. Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe:

Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Emner som gås gjennom:

Verneutstyr. Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog. Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin. Aktuelt hjelpeutstyr. Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge. Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger. Sikre metoder for løskapping fra rotvelte. Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær.

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.

Varighet og praktisk info

Dato: 26. mai

Kurstid: 7,5 timer.

Sted: Lillehammer

Les mer om kurset og meld deg på her.