Hopp til innhold

– Offesiell åpning av anlegget skjer etter sommerferien. Vi tar høyde for at dette anlegget vil vekke oppmerksomhet hos politikerne og håper at sentrale stortingsrepresentanter har mulighet til å delta, sier Einar Stuve. 

Kortreist råstoff

Oplandske Bioenergi har investert 14 millioner kroner i anlegget, i tillegg er det gitt sju millioner i investeringsstøtte fra Innovasjon Norge,  fylkeskommunens «Grønn Fremtid»-prosjekt og det regionale forskningsfondet.

Produksjonen er basert på biomasse fra lokalt landbruk og skogbruk. Glommen Mjøsen Skog er blant hovedeierne i Oplandske Bioenergi og en sentral leverandør av råstoff til eksisterende flisfyr på Rudshøgda, og som leverandør av biovirke til den nye fabrikken.

En annen sentral leverandør er Nortura, som holder til på nabotomta, med leveranser av flisblandet møkk både fra fjøset og fra dyretransporten.

– I dag betaler Nortura for å bli kvitt avfall fra produksjonen. Nå skal vi skape verdier av restproduktene, forteller Stuve.

Sammen med Strand Unikorn, Nortura og Tine, er de igang med et stort utviklingsprosjekt der biokull tilsettes kraftfôret for å avlaste tarmen til produksjonsdyr.

– Jeg har stor tro på biokull som tilsetning i dyrefôr. Vi ser at produksjonsdyra i landbruket har en tendens til å få opphopning av toksiner i tarmen. Med litt biokull tilsatt i fôret trekker dette til seg toksinene. Selv etter å ha passert gjennom et tarmsystem er biokullet intakt, og øker gjødselverdien på møkka, forteller Stuve.

Gryende marked 

Karbonlagring i landbruksjord kan bli et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Biokull har et høyt karboninnhold og framstilles ved at biomasse varmes opp uten oksygentilførsel, såkalt pyrolyse. Når biokull lagres i jord vil det gå flere hundre år før karbonet er brutt ned og CO2 er frigjort.

– Det er den lange levetiden som er biokullets fortrinn og nedpløying av biokull fører til en langvarig økning i karbon i jorda, sier Stuve.

– Det er et gryende marked for å få betalt for karbonfangst og lagring, uten at vi ser dette som et stort inntektspotensial på kort sikt. Hovedinntektskilden vil være salg av biokull og overskuddsvarme fra anlegget.   

Einar Stuve 1_foto_Rune Rene Kristiansen.jpg

– I dag betaler Nortura for å bli kvitt avfall fra produksjonen. Nå skal vi skape verdier av restproduktene, forteller Einar Stuve. Foto: Rune René Kristiansen / Innlandet fylkeskommune

 

Biovalley er et offentlig initiativ som skal være pådriver for etablering, investeringer, gode rammevilkår og kompetansedeling innen grønn næring og grønn omstilling i Innlandet

Om Oplandske Bioenergi AS

Oplandske Bioenergi ble stiftet i 2006. Det var gardbrukere og skogeiere i Gjøvik og Stange som fant sammen og stiftet selskapet. Selskapets gründere gjennomførte flere emisjoner og fikk tidlig Glommen Mjøsen Skog, Hedalm og Eidsiva Bioenergi med på eiersiden. Selskapet har tre ansatte i hel stilling.