Hopp til innhold

I 1962 anla Nibio et forsøksfelt på Sæther i Ringsaker. Det var i underkant av 60 år da det i vinter ble avvirket. Det er Mjøsen Skog som har hatt ansvaret for tømmerdrifta på Sæther.

– Feltet hadde en totalproduksjon på opp under 100 kubikk per mål. Det er veldig høyt, men fullt mulig om du gjør de riktige tingene i skogen, sier skogkulturleder i Mjøsen Skog Bernt Bjørnstad.

 Bernt Bjørnstad i Mjøsen Skog ser hvor produktiv skogen blir ved rett skjøtsel. Foto: Kristina Skamsar

God skjøtsel
Harald Kvaalen, seniorforsker ved Nibio, kan fortelle at det er flere ting som har bidratt til den høye produksjon. Blant annet er jorda i Ringsaker veldig god og og feltet ble skjøttet bra fra starten av.

– Det har vært lite avgang. Der det har vært avgang ble det satt inn planter med en gang, slik at det ble jevnt og tett. Trærne stod heller ikke i konkurranse med løvtrær, sier Kvaalen.

 Harald Kvaalen ved Nibio er imponert over den høye produksjonen på Sæther. Foto: Kritina Skamsar

Røntgenramme
Etter avvirkning ble tømmeret kjørt til Moelven Våler AS i Braskereidfoss. De har tatt i bruk røntgenramme. Røntgenramma skal i utgangspunktet bidra til bedre sortering av tømmeret når det gjelder kvalitet. På tømmeret fra Sæther er det brukt til et litt annet formål.

 Våler AS i Braskereidfoss er det første sagbruket i Norge som har tatt i bruk røntgenramme for bedre sortering av tømmer. Foto: Kristina Skamsar

– Vi har brukt røntgenramma til å finne ut hvilke kvalitet som finnes i tømmeret med tanke på å forbedre skjøtsel og i forhold til å bruke plantematerialet riktig ut i fra den marka som finnes, sier Kvaalen.

Mjøsen Skog har bistått med registrering av tømmeret før det ble kjørt til Braskereidfoss.

– Det vi ser ut av dette prosjektet her er hvor viktig det er med etablering av skog, oppfølging av plantefelt og at det utføres ungskogpleie når det er behov for det, sier Bernt Bjørnstad.

Film
Mjøsen Skog har laget en film om prosjektet. Den ser du her: