Hopp til innhold

I 2017 startet Mjøsen Skog, Glommen Skog og Moelven et utviklingsprosjekt for å se på mulighetene for å forenkle det norske målereglementet for sagtømmer. Målet har vært å øke sagtømmerandelen og sikre volum til industrien. Prosjektet testet ut nytt sagtømmerreglement i 2018, og evalueringen av testene har vært positiv.

– Det blir enklere for entreprenørene å måle tømmeret inn til industrien, og skogeieren får en høyere netto ut av avvirkningen, sier virkessjef Stefan Mattsson i Mjøsen Skog.

Virkessjef Stefan Mattsson i Mjøsen Skog har jobbet for å gjøre reglementet enklere. Foto: Kristina Skamsar

Sagtømmer er best betalt
På Mjøsbruket blir entreprenørene lært opp i det nye reglementet. Sagtømmeret tåler flere feil. Det vil si at en tømmerstokk enklere kan gå gjennom som sagtømmer, i steden for at den skal gå til massevirke.

Regionsjef Jon Braastad i Mjøsen Skog forteller om forskjellen på det nye og det gamle reglementet. Foto: Kristina Skamsar

Her kan du se filmen som Mjøsen Skog har laget om det nye reglementet.