Hopp til innhold

I fjor utførte Glommen Mjøsen Skog hogst for en grunneier som har skog innenfor Markagrensa i Nannestad kommune. Hogsten har foregått i tråd med forskriftene og det har vært tett samarbeid mellom Glommen Mjøsen SKog og dialog med entreprenør i forkant og under drifta. 

I vår er det kjørt markberedning på dette feltet. I Markaforskriften er det en punkt knyttet til mekanisert markberedning med sammenhengende striper hvor en også skal søke om tillatelse for å benytte denne type metode. 

–  Vi er pliktet til å følge de lover og regler som ligger til grunn i de aktuelle områder hvor vi opererer. Det er ikke blitt gjort i dette tilfellet, sier skogsjef Jan Gaute Lie.

Glommen Mjøsen Skog er i dialog med kommunen om saken. 

– For oss er det viktig å påpeke at dette er noe som ikke skulle skjedd. Dette er et alvorlig avvik hos oss og vi kommer til å følge opp dette og gjennomgå våre egne prosedyrer, for her har vi ikke vært gode nok, sier Lie.