Hopp til innhold

– Takk for tilliten. Det gleder meg å få jobbe for Glommen Mjøsen i ett år til, sier styreleder Heidi Hemstad.

Heidi Hemstad var foreslått gjenvalgt som styreleder av en enstemmig valgkomité. Hun ble valgt som ny styreleder da Årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog var samlet på Hamar fredag 29. april.

Ny nestleder ble Rolf Th. Holm. 

Flere nye styremedlemmer
Styret i Glommen Mjøsen Skog består av åtte eiervalgte representanter og to ansattvalgte.

Nye styremedlemmer ble Even Ifarness fra Trysilvassdraget, Per Jacob Svenkerud fra Sør-Østerdal, Jens Naas-Bibow fra Midt-Østerdal.

Sverre Lang Ree ble av Ringsaker skogeierområde foreslått som motkandidat til Jens Naas-Bibow, sistnevnte ble stemt inn med 38 stemmer mot 30 stemmer. 

Jens Naas-Bibow er mangeårig advokat innen fornybar energi og bærekraft, Even Ifarness er utdannet forstkandidat og skogsjef for Trysil kommuneskoger og Peer Jacob Svenkerud er rektor ved Høgskolen i Innlandet (INN) og professor i organisasjonskommunikasjon.

Espen Carlsen ble valgt inn som ny ansattrepresentant.

Etter valget består styret i Glommen Mjøsen Skog 2022/2023 nå av:

Styreleder Heidi Hemstad
Nestleder Rolf Th. Holm
Styremedlem Einar Enger
Styremedlem Jens Naas-Bibow (ny)
Styremedlem Sigrid Bergseng
Styremedlem Peer Jacob Svenkerud (ny)
Styremedlem Siv Høye
Styremedlem Even Ifarness (ny)
Styremedlem Anne Mæhlum (ansattrepresentant)
Styremedlem Espen Carlsen (ny ansattrepresentant)

 

Ny leder av valgkomiteen ble Arne Ingvar Dobloug fra Ringsaker.