Hopp til innhold

Som skogbruksleder vil Arild ha sitt hovedområde i Elverum, men vil også bistå skogeiere i deler av Trysil og Åmot.

– Jeg ser fram til å bli kjent med flere skogeiere. Den personlige kontakten, og det å være i skogen med skogeierne er det jeg setter mest pris på som skogbruksleder, forteller han.

– Klimaendringene påvirker skogtilstanden og risikoen for stormskader er økende. En del av min jobb blir å forebygge denne risikoen, ved for eksempel å etablere stormsterke bestand. Jeg liker treslags-blandingsbestand godt, både fordi de gir større variasjon i skogbildet og fordi de er stormsterke.

Arild er oppvokst og bosatt i Elverum. De tre, så godt som voksne barna, står på egne bein og gir dermed rom for andre prioriteringer av fritida. Sammen med kona Tove og engelsk setteren Kira blir det fjell og skog så fort anledningen byr seg.

– Vi er småviltjegere begge to og bruker mye av fritiden på jakt og på hytta, forteller han.

Arild har skogbruksutdanning fra Evenstad og kommer nå fra Stora Enso Skog AS hvor han har jobbet som tømmerinnkjøper siden 2006.

– Tiden var inne for nye utfordringer. Jeg kjente at jeg savnet kolleger og ønsket å være en del av et større lag. I det ligger også at flere ressurser frigjør tid fra administrative oppgaver – tid til å bruke i skogen med skogeierne. Det ser jeg fram til!