Hopp til innhold

Dialogmøtene er en viktig arena i tillitsvalgtarbeidet. Her oppdateres tillitsvalgte på status og diskuterer aktuelle saker av regional og lokal karakter med representanter fra administrasjonen og styret. Nå står en ny runde med dialogmøter for tur.

– Møtene brukes til gjensidig informasjon omkring hva som skjer i organisasjonen og hva som opptar medlemmene i skogeierområdet. Våre tillitsvalgte er en svært viktig gruppe for oss. De har både en rådgivende og besluttende rolle i vårt medlemsdemokrati, og det er viktig at denne gruppen gis nødvendig informasjon for å kunne fylle rollen, sier organisasjonssjef Per Skaare og fortsetter:

– Møtene brukes også til å planlegge fagarrangementer og andre aktiviteter. Koronasituasjonen har begrenset all medlemsaktivitet, men vi håper at vi utover høsten kommer i gang med fagarrangementer lokalt, selvfølgelig hensyntatt gjeldende smittevernregler. Vi ser fram til å treffe dere.

 

Dialogmøtene avholdes etter denne planen: 

Dato

Skogeierområde

Sted

18/8

Nord- og Midt Gudbrandsdal

Otta

19/8

Sør-Gudbrandsdal

Lillehammer

24/8

Sør-Østerdal og Trysil

Elverum

25/8

Ringsaker

Næroset

26/8

Sør-Hedmark

Hamar

31/8

Gjøvik – Toten og Eidsvoll

Gjøvik

1/9

Solør

Flisa

2/9

Vinger og Odal

Kongsvinger

7/9

Havass

Ørje

8/9

Nord- og Midt-Østerdal

Alvdal