Hopp til innhold
Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug

– Vi håper andelseiere og kunder vil hjelpe oss i vårt utviklingsarbeid, og si sin mening gjennom denne undersøkelsen, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

Hensikten med undersøkelsen er å få innsikt i hva som er viktig for andelseiere og kunder.

Undersøkelsen tar for seg blant annet skogtjenester og konsulenttjenester, hva skogeier vektlegger ved forvaltning av skogen sin, andelseierskap og eierorganisasjonen, servicenivå, informasjonskanaler og -temaer.

Framtidas Glommen Mjøsen Skog

Det er særlig lagt vekt på hva som er forventningene til Glommen Mjøsen Skog framover.

– Vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre til å skape verdier i skogen og bistå deg som skogeier, og dine tilbakemeldinger er svært viktige for vår utvikling. Undersøkelsen gir oss grunnlag for å gjøre de rette forbedringer og prioriteringer, sier Nordtun.

Trekning av premier

Undersøkelsen ble sendt ut fra det anerkjente spørreundersøkelsesselskapet Questback, med avsenderadressen feedback@questback.net. Mottakere er alle andelseiere og kunder som har samtykket til å motta informasjon fra Glommen Mjøsen Skog per epost.

Det blir trukket ut tre vinnere blant dem som svarer på undersøkelsen, og premien er en pakke med nyttige profilartikler fra Glommen Mjøsen Skog.

På forhånd takk for din verdifulle medvirkning!

Hvis du ikke har mottatt undersøkelsen og ønsker å få den, kan du sende oss beskjed på post@glommen-mjosen.no. Frist for å svare er 5. desember.