Hopp til innhold

Glommen-Mjøsen Skog har en avtale med Høgskolen Innlandet avdeling Evenstad om å treffes gjennom året for å diskutere næringens behov for fagkompetanse, aktuelle bacheloroppgaver innenfor skog og utmark og konkrete samarbeidsområder. Nær 30 engasjerte og nysgjerrige bachelor-studenter innenfor skog og utmark, møtte opp sammen med ledelsen på Evenstad. Dekan Maria Willebrand innledet med å understreke betydningen av et tett samspill mellom næring og utdanning, og hun var meget fornøyd med interessen for denne seansen.

Levende og god dialog rundt skogfaget
Glommen Mjøsen var representert med ansatte på ulike nivå i organisasjonen. Størst nysgjerrighet var det på skogbruksleders hverdag og oppgaver. Skogbruksleder Emil Kulusveen fra Elverum gav en levende beskrivelse av en skogbruksleder med fokus på kundene, hektiske dager med mange maskinlag i gang og det spennende i at ingen dager er like. Han var fornøyd med sitt yrkesvalg.

Fagsjef Sverre Holm etterlot ingen tvil om at det aldri kunne bli for mye fagkompetanse. Han oppfordret sterkt til løpende kunnskap, higen og -påfyll, og var tydelig på at med en slik base sto en sterkere og stødigere i alle samtaler med skogeiere, entreprenører og andre i næringen.  Organisasjonssjef Per Skaare påpekte viktigheten av at innholdet i utdannelsen var i takt med næringens behov, og at partene hadde en god dialog i så måte. Han viste til vår gode erfaring med ansettelsen av studenter som kommer fra miljøet på Evenstad.

 
Her diskuterer Glommen-Mjøsen Skog fremtidige bacheloroppgaver med studentene på Evenstad. Foto: Ivar Stuve

Diskuterte bacheloroppgaver
Siste seanse foregikk i små-grupper der det ble diskutert aktuelle tema for kommende bachelor oppgaver. Flere områder innenfor både skogskjøtsel, skogøkologi og rammevilkår ble luftet. Det var god respons på aktuelle tema som både student og næring ønsker at det kan sees nærmere på. På sikt kan kanskje Glommen-Mjøsen Skog dra nytte av noen av dem.