Hopp til innhold

Etter et valg og utskiftning av regjering, blir statsbudsjettbehandlingen spesiell. Den nye regjeringen justerer litt på budsjettet fra den forrige regjeringen, og fremmer endringsforslag i en tilleggsproposisjon. Deretter kommer forhandlingene i Stortinget. Dette går trått og i skrivende stund er det usikkert om i det hele tatt kommer noe resultat ut av forhandlingene.

SV er Ap/Sp-regjeringens foretrukne budsjettpartner. De må bli enige om hele budsjettet. Hvem må da gi mest?

SVs alternative budsjett viser at avstanden er stor og avslører utfordringene Sp og SV har med et forpliktende samarbeid. Det er i hvert fall ikke vanskelig å se hvorfor det brøt sammen i Hurdal.

SV øker mer enn gjerne skattene for de fleste og spesielt for næringsliv og norsk eierskap. Den alminnelige skattesatsen skal opp 1 prosentenhet fra 22 til 23, innslagspunktene senkes for de med inntekt over 600.000 kroner, og formuesskatten og utbytteskatten økes. Det siste rammer distriktene. Viljen til å sentralisere styringen av pengebruk og kapital bort fra enkeltmennesket over til staten er mye sterkere i SV enn både i Ap og ikke minst Sp.

SV øker mer enn gjerne skattene for de fleste og spesielt for næringsliv og norsk eierskap.

Det er et drøyt år siden Distriktsnæringsutvalget la fram sine konklusjoner i NOU 2020 nr 12. Grovt sett viste dette; 1) jo lenger ut i distriktene du kommer, jo mer avhengig er sysselsettingen av lokalt, privat næringsliv og 2) jo større sentra, jo større andel statlig, offentlig sysselsetting. Ekstrainntektene fra SVs skatteøkning blir brukt på velferdsforslag og styrking av statlig byråkrati. Det gavner ikke distriktene.

For skogens del ser det heller ikke så lovende ut. Budsjettforslaget fra Regjeringen pekte langt på vei på skogen som en viktig fremtidsnæring. Vi var imidlertid forundret over at de trakk ned støtten til frivillig vern, men antok at det var et taktisk grep foran videre forhandlinger.

SVs motforslag? Kutte ut all stimulans innenfor oppbygging av fremtidsskogen og legge hver krone på vern! Det er burde knapt vært mulig å ta alvorlig, men er dessverre farlig likevel. Det tyder på at noen faktisk tror at vi skal slutte å bruke fossile ressurser i form av olje, verne de fornybare ressursene i form av skogen, men samtidig opprettholde levestandarden gjennom å styrke byråkratiet.

Finansdebatten kommer i Stortinget 6. desember. Innen da må det ha blitt enighet om budsjettet. Det vil svi for begge parter om de ikke blir enige ved første korsveg.

Det er spennende dager!