Hopp til innhold

Mjøsen Skog har i en lengre periode samarbeidet med Glommen Skog om å utvikle EDEL. EDEL er et skogbehandlingsprogram for økt produksjon av skogen. Målet med EDEL er at du som skogeier kan øke verdien på skogen din med opptil 50 prosent. EDEL består av flere skogtiltak som planting, ungskogpleie, markberedning m.m. Mjøsen Skog har nå avholdt syv skogkvelder i hele sin region for å formidle hvordan dette kan settes ut i livet. Alle dagene oppsummeres som svært vellykkede. Mange «nye og unge» skogeiere deltok, og Mjøsen Skog fikk mange positive tilbakemeldinger etter dagene.


Anne Guri Kløvstad fortalte om tema planting. Her i Ringsaker. Foto: Kristina Skamsar

Yngste deltager
På Eidsvoll var Marte Lauten Østbye (16) yngste deltaker på EDEL-kvelden. Oppvokst på gård med både storfe, gris og sau har odelsjenta denne høsten startet videregående utdanning innenfor allsidig landbruk på Hvam. Der trives hun godt. Marte ønsker også å ta vare på skogen på eiendommen når hun etter hvert overtar.

– Jeg er arvelig belastet med en skogbruksinteressert mor og har også blitt inspirert etter å ha sittet på i lassbæreren til Hans Petter Klokkerengen. Derfor ble jeg med på EDEL-kveld, sier Marte.

Kvelden ga Marte et dytt til å tenke mer skog.

 – Jeg forstår nå at det er mulig å produsere mye mer skog hvis vi utnytter mulighetene og gjør det vi skal til rett tid. Det er også sterkt å tenke på at det vi gjør i skogen faktisk kan bety en forskjell for klimaet framover, sier Marte Lauten Østbye.


 Etter EDEL-kvelden på Eidsvoll kommer Marthe Lauten Østbye fra Eidsvoll til å tenke
mer skog. FOTO: Berit Sanness

Fra svart karbon til grønn karbon
EDEL er en bruksanvisning  på hvordan du best mulig skjøtter skogen din. Det er viktig for at du skal få mest mulig verdi igjen av din skog. Men det er også viktig med tanke på klima.

 Johannes Bergum, skogsjef i Mjøsen Skog, mener EDEL-programmet er viktig på flere felt.

– Med  EDEL ønsker vi å hjelpe skogeierne til å drive mest mulig effektivt i sin skog. Hvis ikke våre skogeiere tar i bruk ny kunnskap vil de stille bak våre yrkesbrødre og søstre i Skandinavia som konkurrerer i samme marked, sier skogsjefen.

Bergum mener også at EDEL kan bidra til klimaløsningen.

– Aktiv skogskjøtsel binder mer CO2 enn om man bare lar skogen stå. Samtidig er det viktig i forhold til å produsere fornybare varer som erstatning for varer produsert av svart karbon. Samfunnet kommer til å kreve at vi kan levere mer fornybart materiale, derfor må vi gire opp produksjon i skogen, sier Bergum.

Han oppfordrer alle skogeier til til å være med på dette.


Skogsjef i Mjøsen Skog, Johannes Bergum, anbefaler alle å ta i bruk EDEL-programmet. FOTO: Kristina Skamsar

Stolt av å være en del av det grønne skiftet
Magnus Liljedahl eier gården Vestre Bjugstad i Gjøvik kommune og vil gjerne drive skogen best mulig. Han var blant skogeierne som stilte skogen sin til disposisjon for EDEL-kveld i august.

–Klart vi må høre hva som må til for å øke produksjonen med opptil 50 prosent, sier Liljedahl. Han er selvsagt opptatt av at skogen gir inntekter, men Magnus Liljedahl synes også at klimaeffekten er en viktig motivasjon for å drive skogen best mulig.

– Jeg er stolt over å eie en del av klimaløsningen. Samtidig forplikter det, sier Liljedahl.

 Han kjøpte gården for få år siden og konstaterer at skogen har vært godt skjøttet. Den linjen vil han videreføre.

– Noe av ungskogpleien har vi tatt selv, mens vi setter bort andre oppgaver til Mjøsen Skog, sier Magnus Liljedahl, som roser satsingen på EDEL.


Magnus Liljedahl (t.v.) tar en tur gjennom skogen tre-fire ganger i året med skogbruksleder Ketil Engen i Mjøsen Skog, for å få råd om hva han bør ta tak i til en hver tid. FOTO: Berit Sanness. 

Fremover
Det vil hele tiden komme ny kunnskap om skogproduksjon. Derfor har Mjøsen Skog med seg de beste kunnskapsmiljøene i Skandinavia.

– EDEL er ikke statisk. Dette er en evigvarende kunnskapsprosess, og vi i Mjøsen Skog vil fylle på med kunnskap hele tiden, sier Bergum.


EDEL-kveldene ble avslutte med god stemning i Ringsaker. FOTO: Kristina Skamsar

Og EDEL-kveldene ble avsluttet i Ringsaker. Det ble en stemingsfull kveld i skogen. Skogsjefen mener det nå er viktig at skogeierne følger de rådene de har fått på disse kveldene. 

– Skogeierne bør nå i samråd med sin skogbruksleder finne potensialet i sin skog. Så er det bare å sette i gang med skogskjøtsel og EDEL, avslutter skogsjefen i Mjøsen Skog.