Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har hatt en utendørs møteserie flere steder i geografien de siste ukene.

22. juni var turen kommet til Sør-Gudbrandsdalen, nærmere bestemt Hindklev gård i Lillehammer kommune, som ligger i et område der skogen fikk store skader som følge av novemberstormen i fjor. 

– Vi ble hardt rammet av stormskader og fortsatt har vi ei drift som går her og tar ut stormskadd skog. Denne skogdagen var veldig relevant for oss, for vi har jo spurt oss «hva gjør vi nå?», sier skogeier Elin Marie Ulsaker fra Lillehammer.

Sammen med mannen driver hun gård på naboeiendommen med dølaku, utleie av stallplass, produksjon av grovfôr og har 1200-1300 dekar skog, spredt over mange teiger.

– Stormer rammet i flekker her og der, men til sammen har vi nok måttet hogge 4-5000 kubikk som følge av stormens hjeringer. Mye var hogstmodent, men en del måtte tas før, sier Ulsaker.

Uttak av stormskadet skog har pågått i Sør-Gudbrandsdalen hele vinteren. Nå er det tid for å etablere ny og robust skog, og nettopp det var tematikken på skogdagen, ledet av fagsjef Sverre Holm. 

– Fagfolkene våre fra Glommen Mjøsen Skog har jevnlig spørsmål om hva som best kan sikre skog mot stormskader. Det finnes ikke noen garanti for å avverge all form form stormskader, men det finnes noen grep som kan være viktige å ta for å redusere skadeomfanget i framtiden, sier Sverre Holm. 

– Foredlet plantemateriale, riktig ungskogpleie til rett tid, gjerne i flere omganger  og unngå sein tynning, er tipset fra Holm.

– Grana er mer utsatt for storm, på grunn av grunt rotsystem. En blanding av gran og furu kan derfor være veien å gå i områder du vet skogen stårvindutsatt til, sier Holm, som også pekte på råteutfordringer i rene granskoger når klimaet blir varmere og våtere. 

Ulsaker forteller at hun fikk noen aha-opplevelser med tanke på framtidsskogen. 

– Jeg er vokst opp med at det er gran vi planter og at furua blir bare spist opp av elg. Men det som handlet om råteproblemtaikk på gran var en liten vekker, og at hvis vi strør furua litt utover, så tar ikke elgen alt, sier Ulsaker. 

 

2022-06-22 Skogdag Hindklev Lillehammer stormskader 2 Foto Jon G Dahl.jpg
Nytt hogstfelt – nye muligheter. Foto: Jon Grande Dahl

– Skogbrukslederne fra Glommen Mjøsen Skog er godt trent i tematikken og kjenner de lokale forholdene. Hvis du har spørsmål om hva du bør tenke på for å få en stormsterk skog, ta kontakt med din lokale skogbruksleder, sier Holm.