Hopp til innhold

De tre kjøperne har sammen dannet selskapet Skog AS, og vil med kjøpet kontrollere 60 prosent av aksjene i Moelven.  

– Glommen Mjøsen er blitt gjort kjent med dette og jobber nå med å se på hvordan vi skal forholde oss til denne situasjonen. Vi må se på alternativet om å bruke forkjøpsretten, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog. 

– Glommen Mjøsen har vært, og er, en langsiktig og aktiv eier i Moelven. I høst har vi gjennomført en god og omfattende strategiprosess i forbindelse med fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA. Den involverte hele organisasjonen, styret og våre andelseiere, og andelseierne har vært klare på at eierskapet i Moelven er viktig for Glommen Mjøsen Skog SA i årene fremover, sier Nordtun.

Aksjeposten til Eidsiva Vekst AS er på 23, 8 prosent og har vært til salgs i flere år.

– Det har lenge vært ventet at Eidsiva Energi og Felleskjøpet ville selge sine ca. 40 prosent av aksjene i Moelven Industrier. Siden vi har forkjøpsrett, har vi etablert et team av erfarne rådgivere for å bistå oss med å ivaretar våre andelseieres interesser nå, sier Gudmund Nordtun.

– Styret vil jobbe videre med saken, for å sikre Moelven Industriers fremtid og våre andelseieres interesser best mulig. Vi kjenner jo våre medaksjonærer godt, og tror vi alle ønsker å styrke selskapets rolle og konkurransekraft. Vi vil møte denne situasjonen positivt, sier Nordtun.