Hopp til innhold

Prinsippet er sprunget ut av et saksforhold mellom Statnett og noen kommuner og ble rettskraftig ved at anken til Høyesterett ble nektet fremmet i mars 2022. I dag, 12. mai, har Regjeringen ifm revidert statsbudsjett annonsert at de vil endre loven slik at dette prinsippet ikke kan gjennomføres. Noe annet ville vært merkelig.

Takk til regjeringen for rask respons

Det er grunn til å takke regjeringen for rask respons. Vi vil for øvrig oppfordre Statnett til å ta en gjennomgang med sin egen juridiske avdeling og deres prosessfullmektiger om prosessøkonomien i denne delen av saken. Det å bruke ressurser på å få gjennomslag for et rettsprinsipp som åpenbart ikke kunne overleve politisk, er et merkelig strategisk valg. Som et statsforetak bør Statnett avstå fra slike øvelser.

Glommen Mjøsen har valgt å se humoristisk på hele saken, så slik sett er ikke dette en reell nyhet. Men grunneiere under kraftlinjer kan nå la være å bekymre seg for eiendomsskatt. Det er da i hvert fall noe.

Pressemeldingen finner du her