Hopp til innhold

Interesse fra skogeiere i Havass

– Dette er nytt for oss. Historisk har ikke eikeskog hatt noen stor posisjon i Glommen Mjøsen Skog, sier fagsjef skog Sverre Holm med et smil og utdyper:

– Nå er eika på frammarsj og med økende interesse fra skogeierne blir det høyst aktuelt å styrke vår interne kompetanse om skjøtsel av eikeskog. Vi har områder i dag som egner seg til eikeproduksjon og som vil gi god avkastning.

Studietur til Sverige

Løvskogspesialist i Anders Ekstrand i Södra inviterte til en intern opplæringsdag for skogansatte i Södra Skog. Opplæringsdagen ble lagt til Uddevalla hvor vi besøkte en skogeier med lange tradisjoner for produksjon av eik.

Skogeiendommen Anfasteröd Gårdsvik eies i dag av Hanna Söderlund. Hun overtok etter sin far Anders Söderlund, en ordentlig løvskogentusiast som har overført interesssen til datteren. På eiendommen er det foruten mye flott eikeskog, også golfbane og campingplass, slik at man har mange bein å stå på.

Hanna Söderlund og Anders Ekstrand.jpg

Skogeier Hanna Söderlund og Anders Ekstrand, løvskogspesialist i Södra.

Skogbrukslederne Stein Aasgaard og Johannes Mangersnes fra Havass og fagsjef skog Sverre Holm ble tatt vel imot av skogeier Hanna Söderlund.

– Vi fikk se mye eikeskog i ulike aldersklasser. Eika skal hogges når den er eldre enn gran og furu – et incitament for å la eika stå så lenge som mulig er lønnsomheten. Grove dimensjoner betaler seg svært godt, forteller Sverre Holm.

Den verdifulle eika

Eiketrær kan bli flere hundre år gamle og danner de groveste stokkene av trær som finnes i Norge. Eika egner seg godt til møbler, både inne og ute, blant annet fordi den ikke trenger impregnering og er veldig robust. Gulv, trapper og utvendig kledning er andre typiske bruksområder.

Den verdifukke eika - Sverre Holm.jpg

Verdifull: Tre med diamantfinerstokk i rota. Diameter på 62 cm på 2,8 meters lengde. Pris 7500 kroner pr kubikkmeter.

– For tiden er det kjempeetterspørsel etter eiketømmer. Mye av eiketømmeret til den svenske parkettproduksjonen kommer fra Ukraina. Importrestriksjoner har ført til at eiketømmer av dårligere kvaliteter nå betaler seg med 7 til 800 kroner kubikkmeteren, forteller Sverre Holm.

– Eik kan vi produsere i Østfold, men den krever en mer intensiv skjøtsel. Eikeskogene formelig skriker etter aktiv skogbehandling med ungskogpleie og tynning i flere omganger.

– Dette bidrar nok til at eika er et treslag for den interesserte. Men det er uten tvil en lønnsom produksjon for de som har lyst og mulighet.

Anders Söderlund.jpg

«Kårkall» Anders Söderlund i et av Sveriges flotteste eikebestand. Plantet av Söderlund da han studerte skogbruk på Sveriges lantbruksuniversitet i 1950. Nå er bestandet tynnet tre ganger og skal tynnes på nytt i vinter, som da blir siste tynning.


FAKTA:
Slik produseres kvalitetseik

Anders Ekstrand, løvskogspesialist i Södra, anbefaler å plante 100 eikeplanter pr deakar. I tillegg plantes det ca 50 til 60 hengebjørk, lerk eller poppel pr dekar, som hjelpekultur. Dette kompletteres med naturlig foryngelse av bjørk, linn, lønn eller bøk.

Etter første ungskogpleie står det igjen ca 300 til 400 trær på målet.

Deretter fjernes hjelpekulturen gjennom flere tynninger. Skal man få fram kalitetseik, kreves det også at man foretar kunstig kvisting.

Siste tynning skjer ved ca 90 til 100 års alder hvor det står igjen 50 til 70 tre pr daa.

Sluttavvirkning skjer ved ca 120 til 130 års alder, men fordi grove eikedimensjoner betales godt, kan man ønske å overholde de enda lengre slik at diameteren øker ytterligere.

Et vesentlig moment gjennom hele omløpstiden er å holde skogen såpass tett at man unngår vannris på eika. Vannris er «sovende» knopper i barken som plutselig kan danne nye greiner på en ellers kvistfri stamme.