Hopp til innhold

Etter ett år hos Areal og ressurser er Eivind tilbake i distriktstjenesten. Eivind startet i Mjøsen Skog våren 2013 og har tidligere jobbet som skogbruksleder i Løten, Vang og Furnes. På grunn av svært høy aktivitet i region øst er Eivind igjen ansatt som skogbruksleder. Eivind skal ha fokusområde i søndre deler av Ringsaker kommune, men også i resterende deler av regionen etter behov. Skogkultur i Ringsaker vil også være et viktig arbeidsområde.

– I Areal og ressurser har arbeidsoppgavene vært å taksere skog. Nå er jeg tilbake for å være et ansikt ut mot nye skogeiere. Jeg synes det er veldig artig å være ute med skogeiere å gi faglige gode råd, sier den erfarne skogbrukslederen.