Hopp til innhold

Saken oppdateres

 

Nå starter Mjøsen Skogs demokratiske behandling av styrets forslag om at Mjøsen Skog fusjonerer med Glommen Skog. Det skjer gjennom de ekstraordinære andelseiermøtene og deretter på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog den 18. juni.

21 lokale valgkretser
Andelseierne er inndelt i 21 lokale valgkretser som følger skogeierlagenes grenser. I tillegg er allmenningene/Pihl inndelt i fem valgkretser. De 21 valgkretsene holder møter i perioden 3.-13. juni. En del av valgkretsene holder møte på samme sted, slik at innledningen fra styrets representant og fagtemaet kan holdes felles. Den formelle delen av møtet og selve avstemningen vil foregå i hver enkelt valgkrets. Administrasjonen tilrettelegger for skriftlig avstemning.

Ja eller nei til fusjon
I de enkelte valgkretsene skal andelseierne stemme over om de støtter styrets forslag til fusjon eller ikke. Det vil være simpelt flertall som avgjør hva delegaten(e) fra valgkretsen deretter skal stemme på Mjøsen Skogs ekstraordinære årsmøte. Ved stemmelikhet i andelseiermøtet vil det være møteleders stemme som avgjør. Delegatene stiller med bundet mandat i det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog fordi fusjonsplanen inkluderer vedtektsendringer som krever dette.

Status for møtene 

 

Valgkrets

Dato

Støtter styrets forslag om fusjon med Glommen Skog

Antall stemmer fra valgkretsen i årsmøtet i Mjøsen Skog SA [bundet mandat]

Ja

Nei

Ja

Nei

Lesja og Dovre

3. juni

 6

 2

1

 

Skjåk

4. juni

 2

 0

1

 

Lom

4. juni

 2

 1

1

 

Vang

4. juni

 4

 0

4

 

Løten

4. juni

 5

 0

3

 

Eidsvoll og Feiring

4. juni

 34

 0

6

 

Vågå

5. juni

 5

 3

1

 

Sel og Heidal

5. juni

 8

 2

2

 

Biri

5. juni

 19

 5

6

 

Gjøvik

6. juni

 19

 6

 11

 

Brøttum

6. juni

 19

 6

 7

 

Østre Toten

11. juni

 14

 1

 7

 

Vestre Toten

11. juni

 9

 0

 3

 

Ringsaker

11. juni

 18

 0

 10

 

Furnes

11. juni

 4

 1

 2

 

Fron

12. juni

 8

 4

 5

 

Øyer-Tretten

12. juni

 9

 0

 5

 

Gausdal

12. juni

 9

 7

 7

 

Fåberg

12. juni

 24

 3

 13

 

Ringebu-Fåvang

13. juni

 20

 2

 4

 

Stange

13. juni

 24

 0

 7

 

 

I tillegg til stemmene fra de lokale valgkretsene kommer stemmene som de fem valgkretsene til allmenningene/Pihl skal avgi; i alt 31 stemmer.

Totalt kan det avlegges 137 stemmer i Mjøsen Skogs årsmøte den 18. juni 2019.