Hopp til innhold

Gudmund Nordtun, administrerende direktør Glommen Mjøsen Skog

Skognæringen er ikke som reise- og servicenæringen avhengig av et stort publikum, og slik sett er vi heldig stilt med tanke på de strenge restriksjonene som koronaviruset har ført til i samfunnet vårt. Men skogbransjen er en del av en lang verdikjede som er avhengig at det fungerer i alle ledd, både nasjonalt og internasjonalt. Som alle andre kjeder er vi ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Usikkerheten er stor. Det ikke å vite er i grunnen det verste. Vi kan bare håpe at myndighetene får kontroll og kan lempe på restriksjonene i løpet av få uker.

Sagbruksindustrien er de som foreløpig har merket den største nedgangen og har varslet neddragning av volum. Slike plutselige stopp i tømmerflyten påvirker selvsagt lageroppbyggingen både i skog og industri. Dette er uansett ikke gunstig for logistikk og presisjonen, og særlig kritisk inn mot våren med risiko for billeangrep og lagringsskader på skurtømmer. For å motvirke dette har vi dessverre måtte innføre en midlertidig driftsstans i produksjonen. Dette er ikke heldig for noen, men minst av alt for entreprenørene. For å jevne ut belastningen, valgte vi å stoppe alt framfor å stoppe noen over lenger tid. Unntaket er de som kun produserer massevirke (tynning). Parallelt med dette arbeider vi med å få til støtteordninger for entreprenørene gjennom ekstraordinære driftstilskudd til tynning og hogst på lav bonitet slik at de kan klare å komme over kneika.

Vi håper å være i full gang igjen, så snart som mulig over påske.  

Grunnet stopp i mottak vil dette dessverre også påvirke inntransport av tømmer, og det vil enkelte steder bli forsinkelser. 

Vi arbeider intenst med å skaffe nok arbeidskraft for å få utført skogkultur, spesielt planting. Skognæringen er som mange andre næringer i Norge avhengig av utenlandsk arbeidskraft på flere tjenesteområder. Slik er en verden som er åpen og der Norge har et velstands- og lønnsnivå langt over mange andre land. Koronakrisen snur dette på hodet med innreiserestriksjoner fra flere land. Selv med oppmykning av regler for innreise vil ikke behovet dekkes fullt ut. Derfor har nå landbruksmyndighetene innført et ekstraordinært tilskudd for planting som skal dekke merkostnader med lavere produktivitet, samt opplæring og koordinering av ufaglært, norsk arbeidskraft. Dessverre ser det ut til at dette tilskuddet foreløpig blir en omfordeling av midler. I praksis betyr det at pengene må tas fra andre tiltak som er tilkjent skogbruket. Det arbeides iherdig med å få kompensert for dette med friske midler på et senere tidspunkt.

Mindre aktivitet gjør at Glommen Mjøsen Skog må redusere kostnader. Vi har valgt å se på denne utfordringen som en mulighet. På skogkultur uteblir som sagt mye av den utenlandske arbeidskraften, men hva med oss selv? Er det noen som bør være egnet til dette, er det vel vi som er utdannet og utøvende i skogbransjen!  Vi kommer derfor til å dekke inn noe av behovet med koordinering av skogkultur og planting med egne ansatte framover.  Planavdelingen i Glommen Mjøsen baserer seg i et normalår også på flere innleide til skogtakst i felt. Dette vil vi i år så langt som mulig også dekke inn med egne ressurser. Disse tiltakene har blitt møtt med stor positivitet og gå-på vilje i organisasjonen. Det er veldig bra å se!  

Det nyfusjonerte selskapet fikk korte hvetebrødsdager, og utfordringene kom raskt. Grunnet store billeangrep i Europa gikk vi høsten 2019 brått fra et nærmest umettelig tømmermarked til en situasjon hvor det var avsetningen som var største utfordring. I desember måtte vi overraskende raskt ta stilling til om vi skulle investere stort i Moelven Industrier. Deretter fulgte en mild vinter som gjorde driftsforholdene krevende i store deler av vårt område. De siste ukene har koronasituasjonen overskygget alt annet.

Imidlertid synes jeg Glommen Mjøsen Skog har klart seg meget bra, forholdene tatt i betraktning. Jeg er stolt av å kunne lede en så kompetent organisasjon også i uvær!

Jeg tror på sikt at denne situasjonen vil styrke vår næring. Det er en megatrend at interessen og dermed investeringsviljen for grønn profil og fornybare ressurser er økende. Dette fokuset og erkjennelsen vil trolig bare styrke seg når vi nå ettertrykkelig blir minnet om at vi mennesker er ikke så overlegen naturen som vi gjerne ønsker å tro.

I gode eller vanskelige tider, vårt mål står fast: Glommen Mjøsen Skog jobber hver dag for å kunne gi skogeierne de beste rådene for sin skog og tilby skogtjenester av høy kvalitet, samt sørge for en effektiv og konkurransedyktig tømmeromsetning.

 

Med ønske om en god påske til alle skogeiere og alle våre samarbeidspartnere!