Hopp til innhold

Et levende lokaldemokrati er avhengig av gode møteplasser hvor andelseierne møter eiervalgt ledelse og administrasjon. Møteserien starter i Nord-Gudbrandsdalen og avsluttes i Sør-Gudbrandsdalen og Havass.

– Vi har mange aktuelle og interessante saker som skal presenteres og diskuteres. Behandling av årsberetning og regnskap for 2021 og gjennomføring av valg er faste poster, sier organisasjonssjef Ivar Stuve og fortsetter;  

–  Mange har fanget opp at det er gode tømmerpriser og at Moelven har levert et fantastisk resultat i 2021. Interessen for strategi og nivå på etterbetaling på tømmer er stor, og er ett av flere tema som tas opp. Vi berører også aktuelle næringspolitiske saker med stikkord klima, bærekraft og rovdyr. Vi forventer derfor gode deltagelse og engasjement på disse møtene.

Her finner du ditt møte