Hopp til innhold

– States vegvesen forbereder nå en prøveordning for tømmervogntog på opp mot 74 tonn totalvekt. Oppstarten er mot slutten av 2020, forteller næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen skog. 

Gundersen var sentral da næringskomiteen på Stortinget leverte sin innstilling til regjeringens skogmelding i 2017. Skogmeldingen ba om et forsøksprosjekt som tillater 74 tonn totalvekt med ni aksler. I Sverige ble dette tillatt på enkelte deler av veinettet i fjor. Finnene åpnet for dette allerede i 2013. 

Glommen Mjøsen Skog pådriver for prosjektet
I statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt å iverksette en prøveordning med tømmervogntog på 74 tonn også i Norge. I dag er maksvekt for tømmervogntog 60 tonn her til lands.

– Glommen Mjøsen Skog har vært sentral i å få prosjektet realisert, sier Gundersen.

– Vi har sammen med Skogeierforbundet tatt initiativet til å samle alle transportbrukerne i det aktuelle området for å få i gang et prosjekt der skogsbilvegen kartlegges slik at man vet hvilke veger som vil tåle 74 tonn. 

Hedmark er forsøksfylke
Prøveordningen gjennomføres i åtte kommuner i Midt-Hedmark, Trysil, Solør og Kongsvingerregionen, etter alt å dømme i slutten av 2020. Hedmark er ikke tilfeldig valgt: 

– Det er naturlig å velge et viktig skogfylke med flere store sagbruk for prøveordningen, sier Gundersen. 

Det er kun veiens bæreevne som gir grunnlag for klassifisering og ikke andre elementer som eksempelvis trafikktetthet. 

Mer om prøveordningen på vegnett.no 

Svenske Skogforsk har sett nærmere på veislitasje i forhold til nytt regelverk og laget en liten filmsnutt – den ser du her