Hopp til innhold

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i dag fram Tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet. Den nye regjeringen har ikke hatt mer enn 3-4 uker på å forme sitt første budsjett, som Tilleggsproposisjonen egentlig er. Dermed forventer ingen at det ville ligge en revolusjon i det som ble lagt fram, det spennende var om retningen på endringene følger signaler fra valgkampen.

Tilleggsproposisjonen inneholder da heller ikke så mye krutt, selv om noen nok vil si at et kutt på 120 millioner kroner til skogvern er å ta mye «Møller’s tran». Dette kan lett oppfattes svært provoserende hos de som AP/Sp har sagt at de primært skal søke støtte for endringene fra. Vi i skogbruket har også gjentatte ganger sagt at viljen til å finne arealer for vern er langt større enn viljen til å finansiere vernet. Tilskudd til tettere planting – eller Tilskudd skog, klima- og energitiltak som det heter i budsjettet – økes med 10 millioner kroner fra 45,8 til 55,8 millioner. Det er alt på skog.

Det snakkes mye skog blant norske politikere om dagen, men da dreier det seg ofte om vern av tropisk skog og honnørord om hvor viktig skogen er. Det er langt derfra til et reellt fokus i statsbudsjettet.

Vi skrev i kommentaren til statsbudsjett da det ble lagt fram tidligere i høst at Ap/Sp kom til å bli bedømt på hvor mye oljepenger de vil bruke. Den nye finansministeren har ikke falt for fristelsen til å øke pengebruken. Den ligger på samme nivå som i det opprinnelige budsjettet.

Kutt i statens inntekter dekkes opp med nye inntekter eller kutt i utgifter. Enkelt kan en si at det kuttet den nye regjeringen gjør i el-avgiften, finansieres med økt formuesskatt. De er på omtrent 1,8 milliarder kroner begge to og oppveier hverandre. Det politiske signal og omfordeling som ligger i dette er imidlertid tydelig og signaliserer at finansministeren og Ap/Sp-regjeringen har fokus på det budskapet de hadde i valgkampen.

Den politiske retningen som ligger i tilleggsproposisjonen vil nok bli tatt godt i mot av regjeringens samarbeidspartnere, men er det nok for dem? Og vil de legge kraft bak for eksempel å reversere kuttet som skog opplever på frivillig vern av skog?

Svaret får vi om noen uker når forhandlingene er ferdig i Stortinget.