Hopp til innhold

– En stor motivasjon for å begynne i Norges Skogeierforbund er å få jobbe mer spesifikt med fag. I Skogeierforbundet skal jeg arbeide med skog og miljørelaterte tema, med grunneierhatten godt plassert på hodet, sier skogsjef Jan Gaute Lie.

22 år i skogsamvirket

Jan Gaute Lie har vært ansatt i Mjøsen Skog, og nå Glommen Mjøsen Skog i 22 år.

Mye av tiden har han hatt ulike ansvarsområder innen kvalitet og miljø, næringspolitikk og sertifisering, fra 2013 som avdelingsleder.

Etter hvert ble det noen år som regionsjef, før han gikk inn i rollen som konstituert skogsjef i daværende Mjøsen Skog SA og fra våren 2020 som skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA.

Nyttig å ha hatt «skoa på»

– Det har virkelig vært spennende å få være med på å utvikle oss som nytt selskap. Jeg har satt pris på det engasjementet den enkelte medarbeider har vist for å utvikle bedriften til nye høyder, og det har vi faktisk klart i løpet av en toårsperiode! understreker Lie. 

– Det har vært viktig for meg å få god innsikt i det vi kan kalle ren business. Dette med å ha hatt «skoa på», ser jeg som viktig å ta med meg inn i Skogeierforbundet, sier Lie. 

Høy tillit og faglig solid

– Jan Gaute har manøvrert vår største avdeling på beste vis gjennom en virkelighet preget av pandemi, svært svingende tilgang på arbeidskraft og stadig økende tømmervolum, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Han er faglig svært solid og har opparbeidet seg høy tillit blant medarbeiderne og i organisasjonen, fortsetter Nordtun. 

– Vi mister en stor kapasitet i Jan Gaute, men verdsetter at kompetansen beholdes i samvirket. I Skogeierforbundet kommer han til å få brukt sin faglige bakgrunn til det beste for næringen og for grunneierne, sier Nordtun.

Lie fortsetter som skogsjef til 1. mars 2022. Administrasjonen i Glommen Mjøsen Skog er i gang med rekrutteringsarbeidet og utlysning. 

Utlysningen på finn.no finner du her