Hopp til innhold

-Dette er en spennende mulighet. Jeg har jobbet 20 år i skogbruket og har stortrivdes i bransjen. Skogbruket har vært gjennom en voldsom utvikling og det har virkelig vært et givende sted å jobbe, men nå har jeg passert 50 år og da sjansen til å prøve noe annet bød seg, ønsket jeg å gripe muligheten, sier skogsjef Johannes Bergum.

Bergum begynte i daværende Mjøsen Skogeierforening i 2000, der han har vært skogsjef i 20 år, det siste året som konstituert administrerende direktør i Mjøsen Skog, før han tiltrådte i stillingen som skogsjef i Glommen Mjøsen Skog i september i fjor. I det nye selskapet har han ansvaret for rundt 70 ansatte i skogavdelingen, som er fordelt på distriktskontor over Innlandet, Østfold og Akershus.

Roser innsatsen til Bergum
– Jeg er selvsagt glad på Johannes sine vegne. Den type lederjobber han nå går inn i er ikke dagligdags i regionen. Men det er klart at for Glommen Mjøsen mister vi nå en stor kapasitet innen sitt fag og en godt likt leder, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen.

– På de månedene vi har vært organisert med felles ledelse har Johannes gjort en solid jobb med å samle og motivere en stor skogavdeling i en spredt geografi. Han har et øye for den enkelte og en solid faglig forankring i alt han gjør, sier Nordtun.

Ledelsen i skogavdelingen i Glommen Mjøsen Skog er i gang med arbeidet med reorganisering og nyansettelse.