Hopp til innhold

Kunstig lys er en forutsetning 

Blant forslagene er tillatelse til å bruke kunstig lys – nattoptikk og lommelykt – til jakt på villsvin.

Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands. 

Samarbeidsprosjekt gir resultater

Glommen Mjøsen deltar aktivt sammen med NORSKOG, Bondelaget og Utmarksforvaltningen AS i prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge».

– Prosjektet er gjennom fase èn og søker om forlengelse. Bruk av kunstig lys er en forutsetning for å kunne lykkes med å holde villsvinbestandet nede. Lovendringen ser vi derfor på som en positiv oppfølging av prosjektet. Det gir rammebetingelser som øker muligheten for å nå målsetningen om å holde villsvinbestandet i sjakk, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

Les mer på nationen.no