Hopp til innhold

Skogeierportalen har fra før vært et tilbud i gamle Mjøsen Skog. Etter fusjonen tilbys skogeierportal til samtlige skogeiere det nå opp for skogeiere i gamle Glommen Skog.

Portalen kan åpnes opp på alle flater; nettbrett, smarttelefon og PC og her kan du finne: 

  • Dine driftsavtaler – alt fra hogst, planting, gjødsling, ungskogpleie etc
  • Årsoppgave andelskapital
  • Oversikt over tømmerstrømmen – fra framkjørt virke, lager ved bilvei og hvor mye som er transportert til industrien, samt oversikt over umålt og innmålt volum og virkesoppgjør
  • Saldo på din skogfondskonto
  • Relevante regnskapsopplysninger
  • Hvilke opplysninger Glommen Mjøsen Skog har registrert på deg
  • Kontaktinfo til din lokale skogbruksleder

SLIK LOGGER DU PÅ:

For å logge inn på skogeierportalen går du til «Min Side», som du finner øverst til høyre på våre hjemmesider www.glommen-mjosen.no.

Påloggingen er din e-postadresse. Nye brukere kan trykke på «Glemt passord» for å få tilsendt et passord. Husk å sjekke søppelpost. 

FULL OVERSIKT SOM SKOGEIER
– Tanken bak portalen er at det skal bli oversiktlig for skogeieren. Alle relevante dokumenter som gjelder for hogstoppdrag som er lagt inn, finnes i portalen. I tillegg til kontrakten gjelder det status for framkjørt virke, bilveislager, hvor mye som er transportert til industrien samt oversikt over umålt og innmålt volum. I tillegg finner du oversikt over virkesoppgjøret i skogeierportalen, sier Sand.

Skogeierportalen gjør det mulig for skogeieren å signere avtaler med Glommen Mjøsen Skog elektronisk. Ordrene og framdriften på disse avtalene og ordrene finnes også i portalen.

Alle relevante regnskapsopplysninger vil ligge i den nye skogeierportalen. Du finner også informasjon om hvilke opplysninger Glommen Mjøsen Skog har registrert på deg og kan for eksempel enkelt korrigere e-postadresse og postadresse. Du finner også kontaktinformasjon for din lokale skogbruksleder i  portalen, samt skogfondsaldo.

-Mjøsen Skog er opptatt av at skogeier får faglige råd for å bygge opp igjen og behandle ny skog på en god måte. Gjennom EDEL-satsingen gir vi råd som kan øke skogproduksjonen med 50 prosent. Saldo på skogfondskontoen er relevant i den sammenheng. I den nye portalen har vi derfor tilrettelagt for at oppdatert oversikt over saldo på skogfondskontoen koples inn på andelseierens egen side, sier Trond Harald Sand.

SLIK SER DET UT I PORTALEN: 

Skogeierportal eksempel best.pngForsiden i portalen. Hva som kommer fram der avhenger av om du har noen aktive ordre og oppdrag med Glommen Mjøsen Skog nå eller ei.

 

Skogeierportal 2.pngInformasjon om driftsavtalen

Skogeierportal 4.pngHar du for eksempel bestilt planting kan du få detaljer om oppdraget. 

 

Skogeierportal 3.pngRelevante opplysninger til regnskapet finner du i portalen.

 

LAST NED BRUKERVEILEDNING HER