Hopp til innhold
Bildet viser styreleder i Våler kommuneskoger KF, Arne Ivar Øvergård.
Styreleder i Våler kommuneskoger KF, Arne Ivar Øvergård.

Et ekstraordinært godt år i 2022 synliggjøres i disse dager med en svært god etterbetaling.

Årsmøtet fulgte styrets anbefaling om en etterbetaling på 55 kroner for hver kubikkmeter tømmer omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog i 2022, og en forrentning av all andelskapital på 5,87 prosent.

– Når det går godt i Glommen Mjøsen Skog skal det komme andelseierne til gode. Vår viktigste oppgave er å sikre at andelseierne alltid har konkurransedyktige priser og et tilbud av gode tjenester, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– I tillegg skal vi dele av overskuddet i tråd med den strategien som er lagt, sier han.

Avkastningen på andelskapitalen og tilleggskapitalen ble satt til 5,87 prosent, som er det maksimale av det samvirkeloven tillater, og klart høyere enn mange andre mulige plasseringer i dag.

– Dette er langt over bankrente og helt i tråd med vår visjon. Det skal lønne seg å være andelseier hos oss, også de årene du ikke har tømmeravvirkning, sier Gudmund Nordtun.

Bildet viser adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.
Adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Viktig eierskap i Moelven

Glommen Mjøsen Skog er største eier i Moelven Industrier. Moelven opplevde i 2021 og 2022 stor etterspørsel etter trelast, ikke minst på grunn av stor aktivitet innen privatbolig- og hyttemarkedet. Denne høykonjunkturen har bidratt til det solide resultatet som Glommen Mjøsen Skog leverte i 2022.

– Utbyttet fra Moelvens resultat i 2021 slår ut i vårt 2022-regnskap. Mye av vårt resultat bygger på det gode arbeidet som er gjort i Moelven gjennom de siste årene, sier Nordtun.

Samfunnsnytten lokalt

Våler kommuneskoger KF er en betydelig andelseier i Glommen Mjøsen Skog med et produktivt areal på nær 70 000 dekar. Styreleder Arne Ivar Øvergård i Våler kommuneskoger KF sier dette om fjorårets rekordetterbetaling:

– Dette komme lokalsamfunnet til gode. Utbytte og forrentning av andelskapitalen beløper seg til ca 1 million kroner, og er et svært positivt bidrag til Våler kommune.

– For oss er det også vesentlig at bygdas industri, hjørnesteinsbedriften Moelven Våler, har vært med på å skape de store verdiene. Det bidrar til stolthet lokalt.

– Samvirke er en flott organisasjonsmodell, hvor man deler av overskuddet. Etter et svært godt resultat i 2022, blir andelseierne tilgodesett med rekordetterbetaling.

Arne Ivar Øvergård har vært styreleder i Våler kommuneskoger KF siden 2021. Mot slutten av 2022 ble det klart at Glommen Mjøsen Skog vant anbudsrunden om driften av Våler kommuneskoger KF for tre nye år med opsjon på to nye år, gjeldende fra 2023.

– Vår vurdering er at Glommen Mjøsen Skog leverte et konkurransedyktig totaltilbud isolert sett, og hvor etterbetalingen kommer på toppen av dette, sier Arne Ivar Øvergård.

Våler kommuneskoger avvirker 27 000 kubikkmeter tømmer årlig. Glommen Mjøsen Skog har hatt driftsansvaret siden 2000.

– Vi er glade for å ha Våler kommuneskoger som en av våre andelseiere, og for at vi har driftsansvar med blant annet avvirkning og planting, sier Gudmund Nordtun.

Bildet viser nye skogeiere i Odal.

Det lønner seg å stå sammen

Glommen Mjøsen Skogs 7100 andelseiere har et selskap med sterk og stabil posisjon i markedet i ryggen.

– Aldri før har Glommen Mjøsen Skog plantet så mye skog, pleid så mye ungskog og omsatt så mye tømmer som i 2022. De solide resultatene er oppnådd takket være svært dedikerte og faglig dyktige medarbeidere og samarbeidende entreprenører, samt våre aktive skogeiere, sier Nordtun.

Her finner du dine tall

Informasjon om tømmeromsetning og utbytte for 2022, samt utbytte på innbetalt andelskapital og tilleggskapital, finner du på «Min side».