Hopp til innhold

Mange europeiske medlemsorganisasjoner innen skog- og landbruk har engasjert seg sterkt i saken, og har klommet med en samlet pressemelding hvor de ønsker konklusjonene fra medlemsstatene velkommen. De understreker at strategien ikke gjenspeiler virkeligheten de europeiske skogeierne opplever og at den ensrettede tilnærmingen i strategien overser mangfoldet i de europeiske skogene.

Uegnet med en felles skogpolitikk for de europeiske skogene

– «Skogsektoren blir ikke lenger hørt, fordi vi ses på som det motsatte av hva samfunnet ønsker». Sitatet kommer fra direktør i CEPF, Fanny-Pomme Langue. Hun representerer oss private skogeiere i Europa, og har rollen som vaktbikkje mot EU, forteller styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog. 

– Fanny-Pomme Langue var gjesteinnleder i styrets strategisamling i høst, og hun kom med flere skremmende utsagn. Blant annet poengterte hun at selv om samfunnet ønsker å gå i en grønnere retning og minske CO2-utslipp ved hjelp av et bærekraftig skogbruk er ikke dette selvsagt for samfunnet. Mange mener skogen ikke en del av klimaløsningen ved at den brukes, den kan stå, forteller styrelederen.

Viktig at andelseierne i Glommen Mjøsen Skog kjenner saken

– Det handler om å være klar over de ulike mekanismene som påvirker forvaltningen av skogen. Vi må være i forkant og stå for mulighetene i framtidens skogbruk, i stedet for begrensningene. Vi må få beslutningstakerne og folk flest, både her i Norge og i EU, til å innse at vi allerede driver og fortsatt ønsker å drive et bærekraftig og langsiktig skogbruk, sier Hemstad.

Mer om saken på skog.no