Hopp til innhold

– Skogen har i alle år vært viktig for «folk flest». Materialer til hus, aviser og bøker, rekreasjon, jakt og fisk har i alle år vært sentralt. I de siste årene har «det grønne skiftet», klima og biologisk mangfold virkelig satt skogen i søkelyset, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Det er viktig for oss at framtidens stortingspolitikere skjønner hvor viktig «Norges grønne gull» er og er tydelige talerør for utviklingsorienterte rammebetingelser for oss som skogeiere framover.

Sjekk vår valgside med skogpolitiske synspunkt fra stortingskandidater fra Østfold, Hedmark, Oppland og Akershus. 

Torsdag 26. august klokka 18.00 arrangerer Glommen Mjøsen Skog valgdebatt om skog med stortingskandidater som sammen med sine partikollegaer kommer til å styre premissene for skognæringens utvikling. Skogens rolle som næring i en bærekraftig framtid blir en viktig tematikk i debatten.

– Samfunnet skal bli fornybart. Det krever aktiv forvaltning av naturen. Det samme krever klimaløsningene, mens det biologiske mangfold ikke skal skades eller reduseres, sier Nordtun.

– Vi forventer ikke at politikere skal være eksperter på dette, men de må ha en bevissthet rundt hvor komplekst dette er og ha en respekt for at norsk skogbruk beviselig kan vise til gode resultater, sier Nordtun.

– Vi driver bærekraftig i norsk skogbruk. Våre driftsmetoder forbedres kontinuerlig og det vil fortsette i lys av utfordringene vi møter. Det vi vil ha problemer med er stadig sterkere restriksjoner som svekker lønnsomheten og reduserer viljen til aktiv forvaltning. Det vil skade også det «grønne skiftet», mener Nordtun.

Følg debatten her, torsdag 26. august klokka 18.00: