Folkemøte Bjørkelangen 22. januar

Også i år skal vi protestere mot regjeringas overprøving. Vi samles vi på Bjørkelangen, og deltakerne kan forvente faglig påfyll, sterke historier fra folk som føler situasjonen på kroppen, innlegg fra stortingspolitikere og ordføreropprop.

Sted: Kulturarena på Bjørkelangen skole, Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen

Program – Folkemøte rovdyr 22. januar 2020 på Bjørkelangen

Kl. 18:00

Fakkeltoget starter fra Bjørkelangen sentrum.

Appell av Gunnar Gundersen, leder i Naturbruksalliansen

Kl. 18:50

Ankomst Kulturhuset – KulturArena Aurskog-Høland

Ordstyrer: Erling Aas-Eng, nestleder i Naturbruksalliansen

Kl. 19:00

Velkommen ved Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland

Kl. 19:10

Innslag på storskjerm med folk som er berørt av regjeringas rovdyrpolitikk

Kl. 19:25

Arnfinn Negård, leder rovviltnemnda i Hedmark

Kl. 19:35

Regjeringens oppfølging av Stortingets ulveforlik og vedtak om lisensfelling av ulv ved Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Kl. 19:50 

Nils Kristen Sandtrøen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Hedmark

Kl. 20:00

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Kl. 20:10

 

Appeller:

· Nils Solberg, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

· Per Steinar Slang, rovdyransvarlig, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus

· Per Skorge, direktør i Norges Skogeierforbund

· Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Kl. 20:25

Overlevering ordføreropprop

Kl. 20:30

Slutt

Kan du ikke være til stede, kan du følge med på livestream. Følg arrangementet på Facebook for fortløpende informasjon.  

Et slikt arrangement medfører betydelige kostnader. Naturbruksalliansen har derfor etablert en innsamlingsaksjon for å bidra til finansiering. Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon – klikk på linken

FAKTA:
Naturbruksalliansen er en paraplyorganisasjon for organisasjoner for skogbruk, jakt og fiske, beiting og friluftsliv.

imaget0zjl.png