Hopp til innhold

Seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog holder et av dagens hovedforedrag, med tema hva som kan true det tradisjonelle skogbruket. Videre holder Nina Lilleng fra Norskog foredrag om ny PEFC Skogstandard, og Ola Rostad fra Tretorget har foredrag om skogen for framtida. Det blir også foredrag om skogbruksplan, som er skogbrukerens digitale verktøykasse.

– Vi synes vi har fått til et veldig bra program, som passer for de som har et forhold til skog og skogbruk, og for de som kan mindre, og som ønsker å få vite mer. Her er alle velkomne, sier Marie Kalstad, som representerer Glommen Mjøsen Skog i kontaktutvalget for skogbruk. Utvalget består av representanter for næringsaktørene, Solør-kommunene, kommuneskogene, og Solør videregående skole.

Det blir ei imponerende rekke med stands, fra følgende virksomheter:

 • Skogplanteskolen på Sønsterud
 • Jordskifteretten
 • Kommuneskogene i Grue, Våler og Åsnes
 • Statskog SF
 • Skogselskapet i Hedmark
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Glommen Mjøsen Skog, inkl plan-avdelingen
 • SB Skog
 • Nortømmer
 • Velg Skog
 • JOB:U
 • Virkestransport Øst
 • Skogkurs
 • Norsk Virkesmåling
 • Norsk Skogbruk
 • Høgskolen i Innlandet
 • NMBU Ås
 • Sirkulære Solør
 • Bygdeungdomslaget

Videre har følgende virksomheter maskinutstilling:

 • John Deere Forestry
 • Felleskjøpet
 • Skog og Fritid
 • Tømmerbil
 • Glåmdal maskin (vedmaskin/vinsj)

Programmet foregår fra 10 til 15.30 lørdag 22. april.

Videre er det skogpub på Melby Gård fra kl 18.

Dagen i forveien er 10. klassinger invitert til Sønsterud, hvor de skal få lære om mangfoldet av jobber som finnes innen skog og skogbruk.

– Det er gledelig stor deltakelse fra skolene, sier Marie Kalstad, som er skogkoordinator hos Glommen Mjøsen Skog i området.

Hun legger vekt på at lørdagens opplegg også er myntet på hele familien, og at det blir spennende aktiviteter som rebusløp/natursti med premier, skogsmaskinsimulator, skytesimulator, kjøring med minitraktorer, demonstrasjon av kjedebytte og demonstrasjon med lassbærer.

– Vi holdt arrangementet for første gang i fjor, og nå håper vi at vi er i ferd med å skape en god tradisjon. Det var stor interesse og deltakelse i fjor, og vi har tro på enda flere nå. Det er så moro å få til et så godt samarbeid mellom ulike aktører, vise fram skolen her, og vekke interesse for skog hos flere, sier Marie Kalstad.

Hele programmet ser du her:

Plakat_skogen_i_fokus_A4 (003).jpg