Hopp til innhold
Øivind Løken i traktor.
Øivind Løken fra Trysil slår gress til vinterfôr for sauene sine. I sommer mottar han en kjærkommen ekstrainntekt for tømmeret han hogde i fjor, takket være Glommen Mjøsen Skogs etterbetalingsordning som i år er på hele 65 kroner per kubikkmeter tømmer. Foto: Privat

Det er rundt seks år siden Øivind Løken og kona overtok gården der han vokste opp på Jordet i Trysil. Han har 30 vinterforede sauer, og full jobb som naturforvalter ved siden av. Med gården fulgte det noe skog, og de har i tillegg valgt å investere i mer skog.

– I fjor kjøpte vi en ganske stor skogeiendom som opprinnelig har hørt til gården, fra onkelen til faren min. Det var et regnestykke om vi skulle gjøre det eller ikke, forteller Løken.

Fordel for andelseiere

Andelseiere som selger tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog får etterbetaling på tømmeret i tillegg til ordinær tømmerpris. Årsaken er at selskapet er et samvirke, eid av over 7300 skogeiere. Verdiene som skapes i selskapet, skal komme eierne til gode.

– Etterbetaling er vår måte å dele av vårt resultat, i hovedsak finansinntektene våre, med andelseierne. Dette er en av mange fordeler ved å være andelseier hos oss, sier økonomisjef i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar Aakrann Eek.

Gunnar Aakrann Eek
– Etterbetalingen vår er mye høyere enn de andre andelslagene og andre tømmerkjøpere deler ikke sine resultater med tømmerkundene sine i det hele tatt, sier Gunnar Aakrann Eek, økonomisjef i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Guro Breck

Høyeste etterbetaling i bransjen

Det er årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog som hvert år avgjør om det skal utbetales etterbetaling, og hvor stor den i så fall skal være. I år får andelseierne etterbetalt 65 kroner per kubikkmeter tømmer de har omsatt gjennom selskapet i 2023. Totalt utbetaler selskapet 185,36 millioner kroner.

– Vi har den høyeste etterbetalingen av alle skogandelslagene, og dette kommer i tillegg til konkurransedyktige tømmerpriser og alt annet vi tilbyr. Etterbetalingen for i fjor øker nettoen skogeieren sitter igjen med betydelig. I tillegg utbetaler vi maksimalt av det som er lov som forrentning av andelskapitalen, forklarer Aakrann Eek.

Les også: Se fordelene du får som andelseier i Glommen Mjøsen Skog

Viktig inntekt

For skogeierparet i Trysil ble årets høye utbetaling ekstra kjærkommen. Paret har lagt en plan for driften av den nå 18 000 mål store skogeiendommen sin for årene framover. I fjor valgte de å hogge en god del, for å komme godt i gang med nedbetaling av gjeld med en gang.

– Vi har jo planlagt med at etterbetalingen skal være på et visst nivå, men man må være edruelig. Så det er veldig bra når det ble mer enn vi hadde planlagt med, sier Øivind Løken.

Den aktive skogeieren får en del spørsmål fra andre skogeiere om fordelene med å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog.

– Folk er opptatt av å få igjen det tømmerstokken er verdt. Da er det viktig å ikke bare se på kubikkprisen, men å se hele bildet med etterbetaling og hva som faktisk er inkludert i kontrakten når det for eksempel gjelder å få opp ny skog og skogkultur, sier Løken.

Johan Stubsjøen Storås og Ingrid Sandtorp Thorvaldsen ved Glommen Mjøsen Skog-bil.
– At Glommen Mjøsen Skog etterbetaler andelseiere oppleves positivt blant skogeierne våre. Mange ser fram mot utbetalingen, og opplever at det er lønnsomt å være andelseier hos oss, sier skogbrukslederne Johan Stubsjøen Storås og Ingrid Sandtorp Thorvaldsen. Foto: Hans Haug

Positive tilbakemeldinger

Skogbrukslederne Ingrid Sandtorp Thorvaldsen og Johan Stubsjøen Storås i Indre Østfold og Follo sier etterbetaling på tømmer er et viktig gode for de som er andelseiere.

– Skogeierne opplever at det er lønnsomt å være andelseier. Mange føler at overskuddet de får som etterbetaling er en styrke for samvirket, og at størrelsen på eiendommen ikke har betydning for lønnsomheten. Alle er velkommen som medeier og opplever at vi gir tilbake, sier Thorvaldsen.

Er du andelseier og har omsatt tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog i 2023 får du din etterbetaling inn på din konto 21. juni 2024. Mer informasjon om grunnlaget for din etterbetaling finner du på Min Side.