Hopp til innhold
Bildet viser ferske skogeiere i Vinger Odal på kurskveld til skogs.
Hva er viktig å tenke på årene etter du har plantet? Å se det hele i praksis gir nyttig læringsutbytte. Foto: Ivar Stuve

Glommen Mjøsen Skog har gjennom året lokale kurstilbud for deg som er fersk skogeier. Kursene starter gjerne med en innedag med teori på vinteren, som deretter følges opp med en praktisk dag ute når skogen grønnes.

I juni var det ferske skogeiere i Vinger Odal som tok turen til skogs, dag Glommen Mjøsen SKog arrangerte «Ung skogeier i Vinger Odal».

– De fire teorikveldene vi gjennomførte i Vinger Odal skogeierområde i vinter var populære, og nå har vi sett fram til å gjennomføre utedagen for kursdeltakerne, sier organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Mjøsen Skog.

Bildet viser skogeiere på kurs i regi av Glommen Mjøsen Skog.
Hva er fordelene på markberedning og på hvilke skogsmark egner det seg eller ikke? Foto: Ivar Stuve

Blant storskog og småskog i Kongsvinger-området ble kursdeltakerne fortalt om planting av ny skog, hvordan stelle ungskogen med ryddesag, aktuelle områder for tynning og deretter hogst og  vi så på et nylig felt som var markberedt. Deltagerne fikk også selv teste hvordan de kunne ta målinger i skogen som grunnlag for om det burde tynnes eller ikke.

– Målet for oss er at skogeierne blir nysgjerrig på tiltakene som kan øke verdiskapingen i den skogen de har tatt over, sier Stuve.

– Vi håper også dette er en arena hvor de ferske skogeierne kan knytte kontakt med andre som nylig har overtatt skog og diskutere felles problemstillinger, legger han til.

Bildet viser kursdeltakerne som blir servert grillmat på stabburstrappa, hjemme hos skogbruksleder Olli Gjems i Sør-Odal.
Ingen lærer på tom mage. Skogbruksleder Olli Gjems i Sør-Odal hadde invitert deltakerne hjem til gards, der det ble servert grillmat på stabburstrappa. Foto: Ivar Stuve