Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog er med i skattealliansen gjennom Norges Skogeierforbund.

– Tung å bære for mange

– Skogbruk er en både kapitalintensiv og svært langsiktig næring med lav, men relativt sikker avkastning. Formuesskatten har potensial i seg til å bli svært tung å bære og er nok også det for mange allerede i dag. Vi støtter derfor fullt ut kravet om at formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

Må sikre bedriftenes evne til fornying og omstilling 

Formueskatten fastsettes uavhengig av bedriftenes lønnsomhet og likviditet og forsterker dermed en allerede vanskelig økonomisk situasjon for mange bedrifter. Det handler i verste fall om bedriftenes evne til å overleve. Det handler også om bedriftenes evne til å fornye og omstille seg i tiden etter krisen. Mange bedrifter er inne i en omstillingsperiode med investeringer i ny teknologi, digitale og mer bærekraftige løsninger. Med svekket likviditet i 2020 og 2021 stopper omstillingene opp i store deler av norsk næringsliv. Alliansen for privat, norsk eierskap mener det er helt nødvendig at norske bedriftseiere i tiden fremover får beholde mest mulig egenkapital.

Bred representasjon

Alliansen for norsk privat eierskap representerer bredden i norsk næringsliv og består av 11 næringsorganisasjoner: Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Rederiforbund, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, SMB Norge og Regnskap Norge.

Mer om saken på skog.no