Hopp til innhold

På samme måte som for andre næringer kan landbruket få særskilt støtte for å være ekstra miljø- og klimavennlig. Innovasjon Norge premierer bønder som velger å bygge i tre. Ordningen ble vedtatt ved jordbruksforhandlingene i 2019, og gjelder i første omgang til og med 2022. 

Viktig signal

Skogeierforbundets administrerende direktør, Per Skorge, er svært fornøyd med at ordningen med ekstra investeringstilskudd nå får flere til å velge tre som byggemateriale i landbruksbygg.

– Bruk av tre i egne bygg er viktig for troverdigheten vår når vi selv fremmer tre som framtidens byggemateriale, sier han.

– At fjøs og driftsbygninger blir bygd i tre burde være helt opplagt, men det har ikke vært slik på mange tiår. Tre er et utmerket byggemateriale som gir godt klima både ute og inne. 

Les mer på skog.no

FAKTA:

Ved jordbruksforhandlingene i 2019 ble det vedtatt å innføre en ordning som premierer bruk av tre som byggemateriale. Ordningen kommer i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet til driftsbygninger fra Innovasjon Norge.

De tre fylkene som fikk mest tilskudd i 2020:

  • Innlandet: 34 prosjekter og 10,1 millioner kroner i ekstra tilskudd.
  • Trøndelag: 21 prosjekter og 5,6 millioner kroner i ekstra tilskudd.
  • Vestland: 20 prosjekter og 5 millioner kroner i ekstra tilskudd.

Det er flest prosjekter innen melkeproduksjon med 63 bygg, deretter følger ammekuproduksjon med 37 prosjekter, mens det er 12 prosjekter knyttet til sauehold og korntørking.

Ordningen gjelder i første omgang til og med 2022, og kan gi inntil 400 000 kroner i ekstra investeringstilskudd.

Kilde: Innovasjon Norge