Hopp til innhold

– Det blir et stort logistikkarbeid å få årets planter i jorda når utenlandsk arbeidskraft, i første omgang, ikke kommer inn i landet. Ufaglært arbeidskraft må læres opp i hele geografien og vi er glad for at det nå gis ekstra tilskudd for å sikre at årets planter kommer i jorda på en kvalitetsmessig god måte, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

– Tilskuddet tilkommer også skogeiere som planter selv. Har du mulighet, tid og lyst til å plante selv vil det forenkle bemanningssituasjon og føre til en smidigere gjennomføring.

– Millioner av skogplanter som ellers kunne blitt kastet, reddes nå, samtidig som ungdom kan få arbeidserfaring, selvtillit og inntekt, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Sivert Bjørnstad (Frp), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i en felles pressemelding.

Ønsker du å plante skog for Glommen Mjøsen Skog? SØK HER

Skogplanter er ferskvare som ikke tåler overlagring til neste sesong. Vanligvis brukes det utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre plantingen. I år som i fjor må denne arbeidskraften erstattes av norsk arbeidskraft. Dette innebærer merkostnader til opplæring, oppfølging og kvalitetskontroll osv., som er beregnet til om lag 3 kroner pr. plante. Ordningen innebærer at denne kostnaden deles omtrent likt mellom skognæringa og felleskapet over statsbudsjettet, skriver SKOG.

– Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG i en felles uttalelse. 

Skorge og Rørå viser til at det er produsert i overkant av 30 mill. skogplanter som må i jorda innen begynnelsen av juli.

– Dette er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som er klokt både for å få sysselsatt ledig norsk arbeidskraft, sikre framtidig verdiskaping og binding av CO2 i skogen, sier Skorge og Rørå.