Hopp til innhold

Deisjøreviret ligger helt nordvest i ulvesonen, og omfatter også noen arealer utenfor sonen, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner. 

Årsaken til flyttingen er at hannen i ulveparet betegnes som genetisk verdifull for å unngå innavl i ulvebestanden i Norge. Ulveparet holder i hovedsak til innenfor ulvesonen, men har også revir utenfor.

Miljødirektoratet skal forsøke å flytte ulvene

For å hindre at ulveparet blir felt under lisensfellingen, har Klima- og miljødepartementet nå bestemt at det skal gjøres forsøk på å flytte ulvene, skriver departementet i en pressemelding.

Oppdraget med å flytte ulvane er gitt til Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn. Miljødirektoratet skal gjennomføre oppdraget umiddelbart, innenfor faglig forsvarlige rammer.

Åpner for lisensjakt etterpå

Departmentet skriver videre at det nye vedtaket gjør om på avgrensingen av lisensfellingsområdet, slik at det  blir åpnet for lisensfelling av streifulv i alle deler av forvaltningsregionene 4 og 5 som ligger utenfor ulvesonen etter at de to ulvene i Deisjøreviret er flyttet, tidligst fra 15. desember.

Lisensjegere må sørge for å få stadfestet fra Fylkesmannen i Innlandet om området er åpnet opp for lisensfelling før de starter lisensjakt.

Les hele pressemeldingen her.