Hopp til innhold

Landbruks- og ­matminister Olaug Bollestad (KrF) har røpet at de foreslår å bevilge seks millioner kroner mer til Landbruksdirektoratet for å styrke det faglige arbeidet innen klima og miljø, herunder arbeid knyttet til rovviltpolitikk.

Til nationen.no sier Bollestad at det er viktig å styrke arbeidet med å ivareta den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. Vi gjør dette fordi regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig og framtidsrettet forvaltning av naturressursene våre.

– Det er godt å se at statsråd Bollestad og Landbruksdepartementet trapper opp fokuset på rovvilt fra et landbruks- og næringsperspektiv. Forhåpentligvis vil dette føre til at det ikke bare er beitedyr som påvirkes, men at også jakt og annet utmarkspotensial blir sterkt påvirket av rovviltpolitikken i de deler av landet der belastningen er stor. Statsråd Bollestad har jo uttrykt et sterkt ønske om at jakt skal bli viktigere som næringsveg og bør forstå at dette potensialet er sterkt påvirket av politiske vedtak som ulvesona, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.