Hopp til innhold

Skognæringen har de siste ukene jobbet hardt for å få på plass en slik løsning i tett dialog med myndighetene.

Saken hadde høringsfrist 14. april og det er nå gitt tilslutning på en tilskuddssats på 1,30 kr pr plante. Dette for å dekke merkostnader knyttet opp mot årets plantesesong på grunn av koronakrisen og opplæring og organisering av ufaglært arbeidskraft. Skogeier som planter helt selv i årets vårsesong kan også søke tilskudd. 

All skogplanting våren 2020 får et ekstraordinært plantetilskudd enten gjennom den nye tilskuddsordningen, eller gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, skriver Regjeringen på sine nettsider.