Hopp til innhold

Men når man får tilbud om kontrakter som gir verdiøkning på arealene, er det lett å gå i fella. En tilsynelatende god kontrakt trenger ikke være god.

Vi har sett flere tilfeller av det vi vil beskrive som dårlige avtaler for vind- og solkraftverk. Avtalene, som er rene opsjonsavtaler, inneholder ofte ikke noen opsjonspremie, de er svært langvarige eller evige og de er mangelfulle når det gjelder arealbruks-konflikter. I tillegg er det mange av dem som er gir svak avkastning til grunneieren. Eller, rettere sagt, hele oppsiden ligger hos utbygger. Her ligger altså alt til rette for bondefangeri.

En av de sterke sidene ved landbruket er at vi skaper verdier på arealene og vi gjør det lokalt. Produksjon av fornybar energi har forutsetninger for det samme. Men da er det viktig at ikke de samme jord- og skogbrukerne sitter igjen med husmannskontrakter som sender pengene ut av distriktet. Det er dårlig for eierne og det er dårlig for distriktene.

En tilsynelatende god kontrakt trenger ikke være god.

Vi vil advare skogeiere mot å gå i denne fella. Dersom du får henvendelser fra aktører som løper fra dør til dør med avtaler, og det haster alltid noe fryktelig, bør du tenke deg om to ganger. Vi vil anbefale at du tar kontakt med Glommen Mjøsen Skog. Vi har erfaring med slike forhold og vi har også kontakt med advokatfirmaer som har bred erfaring med slike prosjekter. Med et slikt støtteapparat får du en helt annen inngang til prosjektene og kan oppnå bedre avtaler.