Hopp til innhold

Statsforvalterne meldte fredag 11. februar at det ble åpnet for lisensfelling av inntil 28 dyr innenfor ulvesonen i revirene Hornmoen, Bograngen, Rømskog og Slettås.

Ulvefellingen startet klokken 08.00 lørdag 12. februar.

– Ulvejakta var over før mange fikk med seg at den var i gang i Hornmoen-reviret. Kvoten på til sammen åtte dyr ble felt i løpet av lørdag ettermiddag, sier Gunnar A. Gundersen.

– Dette gjenspeiler en formidabel innsats av et stort frivillig jegerkorps som har sporet og holdt kontroll på hvor flokken var til tross for usikkerheten rundt om det i det hele tatt ville bli åpnet for jakt, sier han.

– Må gis rimelig tid til forsvarlig uttak

Det er så langt ikke meldt om fellinger i revirene, Bograngen i Innlandet og Rømskog i Viken. 

Glommen Mjøsen Skog er en del av Naturbruksalliansen som krever jakta forlenget. Oslo Tingrett forkludret uttak i tråd med det som ble besluttet av rovviltnemnder og Regjering i år.

– Tiden fram til 15. februar er kort og det kan ikke forventes at det skal lykkes like godt i alle områder. Vær og sporingsforhold varierer også mye innenfor hele ulvesona. Derfor er det viktig at jaktperioden forlenges slik at det gis rimelig tid til et forsvarlig uttak, sier Gundersen.