Hopp til innhold

Det er NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringen som etablerer senteret med støtte fra Forskningsrådet og målet er en digital revolusjon innen skogbruket.

– Det handler om å utnytte «Big Data» og sammenstille disse dataene, sier avdelingssjef for Areal og Ressurser i Glommen Mjøsen Skog, Geir Korsvold. 

– Dette er spennende og et ledd i digitaliseringen i skogbruket og noe som vi kan utnytte framover for å skape enda bedre produkter og tjenester for skogeieren. Dette tar tak i problemstillinger som er veldig relevant for hele næringen, sier Korsvold. 

Prosjektet administeres og ledes av NIBIO og har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og en varighet på åtte år. Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre. Målet er å bedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon.

– Den skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser, sier divisjonsdirektør i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen i en pressemelding.

Nils Bøhn, direktør for skog og arealtilknyttet virksomet i Norges Skogeierforbund, at senteret vil kunne bidra til en mer effektiv og bedre skogbruksplanlegging.

– Ved å benytte droner og sttelittdata mer effektivt vil planleggingen av skogsdriften kunne få et betydelig løft, sier Bøhn.

Les hele saken på Skogeierforbundets nettsider.