Hopp til innhold

Prisene har også falt etter høykonjunkturen i 2018 og 2019. På landsbasis har gjennomsnittlig tømmerpris falt med 13,6% fra første kvartal 2020 mot første kvartal 2019.

– Til tross for at tømmerprisene har falt er fortsatt prisnivået godt over nivået i perioden 2015-2017, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog. 

– Vi i skogbruket vil så gjerne ha høye tømmerpriser men det er et stort internasjonalt marked å forholde seg til – både for vårt tømmer og industriens ferdigprodukter. Tilbud og etterspørsel gjelder i begge markeder, sier han. 

Gj tømmerpris.jpg

Kilde SSB

Postitiv avvirkningstrend 

– Avvirkningstrenden over år er positiv og tydeliggjør avvirkningsvilje og økt tilgjengelig volum i skogen når industrien etterspør råvare og tømmerprisen henger på greip, sier markedssjefen. 

 

Avv i Norge.jpg

Kilde SSB

Mer om statistikken leser du her