Hopp til innhold

Energigården, Senter for Bioenergi inviterte tirsdag 5. mars til skogdag på Minnesund der landets første skogsmaskiner på avansert biodrivstoff ble presentert. Prosjektets fulle navn er «Hvordan øke verdiskapningen i skogbruket og klimanytten av skogvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser». Målet med prosjektet er at flere skal ta i bruk biodrivstoff.

Fungere godt
Struksnæs Skog, Krogsrud Sag og BioDrift er entreprenører som har vært med på å teste ut biodrivstoff på sine skogsmaskiner. Daglig leder i Krogsrud Sag Ole Randin Klokkerengen er positiv til biodrivstoff.

– Vi har en hogger og en lassbærer som går på biodrivstoff nå, og det fungerer like godt som vanlig drivstoff, sier Klokkerengen.

 
Daglig leder i Krogsrud Sag Ole Randin Klokkerengen mener prisen er den eneste bøygen for å ta i bruk biodiesel. Foto: Kristina Skamsar

Pris
Det største problemet rundt biodrivstoff er prisen. Det er dyrere å bruke biodrivstoff enn fossilt drivstoff. Lederne av Energi- og miljøkomiteen deltok på arrangementet. Han orienterte om myndighetenes bio-drivstoffsatsning og andre klima- og energipolitiske temaer for skogbruket.

– Vi må nå se på avgifter og andre hensyn som gjør at det er for dyrt å bruke biodrivstoff i dag. Så må vi se på hvordan vi skal vri bruken av biodrivstoff inn i skogbruket selv, sier Kjenseth.

 
Ketil Kjenseth, leder av Klima- og miljøkomiteen, mener biodrivstoff-prosjektet er viktig for fremtiden. Foto: Kristina Skamsar

Resultat
Prosjektet er et samarbeid mellom Energigården, NIBIO, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, Nobio, Eco1 og Viken Skog. Våren 2019 vil resultatene fra forsøket bli presentert i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket.

Film
Mjøsen Skog var til stede under demonstrasjonsdagen. Det ble det film av. Under kan du se intervju med lederen av Stortingets Energi- og miljøkomite Ketil Kjenseth, daglig leder i Krogsrud Sag Ole Randin Klokkerengen og Energi- og klimarådgiver i Energigården Hanna Gjessing.