Hopp til innhold

Del av en lengre satsing

Satsingen på biogass i Østfold har en lang historie, men det er først de siste årene at produksjon og bruk har blitt betydelig. Viken Fylkeskommune er ekstra fornøyd med at Saugbrugs lager drivstoffet fra avfall.

Egen fyllestasjon i kommunen

Biogassanlegget tilknyttet papirfabrikken har vært operativt siden 2017. Her lages det drøye 300 kubikkmeter biogass i timen. Èn kubikkmeter tilsvarer omtrent energien i èn liter diesel. I juni 2019 ble det i tillegg åpnet en egen fyllestasjon i Halden, hvor busser og renovasjonsbiler kan fylle tankene sine.

Mer om saken på tenktre.no

Tenk_Tre_logo_gronn_RGB.jpg

FAKTA: Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.