Hopp til innhold
Skogbruksleder Ingrid Sandtorp Thorvaldsen og regionleder Simen Løken deltok på Glommen Mjøsen Skogs stand på karrieredagen på NMBU på Ås, og framsnakker med stort engasjement utdanningen og sine yrker innen skogbruket.

De siste dagene har Glommen Mjøsen Skog vært til stede på to utdanningsmesser for å treffe framtidas arbeidsfolk og fremme de forskjellige jobbmulighetene som finnes i skognæringen.   

– Vi har et stort behov for arbeidskraft i skognæringa i årene framover, og det vil bli viktig å hente inn et bredt spekter av kompetanse, sier HR-leder Silje Ludvigsen.  

Skogbruksleder Arild Lindberget, bærekraftsansvarlig Karoline Beathe Kjos-Nordli og kommunikasjonsrådgiver Hans Haug bemannet Glommen Mjøsen Skogs stand på Arena Innlandet.

Ukas første arrangement var utdanningsmessen Arena Innlandet på Hamar, der Glommen Mjøsen Skogs ansatte møtte ungdomsskole- og videregående-elever fra Hamar-regionen og Elverum. Deretter gikk turen videre til Ås og Karrieredagen på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). 

Det var stor interesse for å høre om Glommen Mjøsen Skog og skogbruk på Ås.

Bred interesse for skogbruket 

På Ås var mange studenter innom standen for å høre om karrieremulighetene i Glommen Mjøsen Skog. Det førte til flere gode og spennende samtaler med stort spekter av studenter, alt i fra bioøkonomi, økologi, landskapsarkitekter, internasjonale miljøstudier, biologi, industriell økonomi, naturforvalting, geomatikk, husdyrfag og selvfølgelig skogfag. 

– Det kom studenter fra mange forskjellige studieretninger og tok aktivt kontakt med oss for å høre hva vi driver med, hvilke roller vi ser for oss blir viktige i framtida og om de hadde kompetanse som vi synes er interessant, sier Ludvigsen og legger til:  

 – Det viser at det er en nysgjerrighet og interesse for mulighetene i skognæringen hos mange flere enn vi tradisjonelt tenker. 

 

IT-sjef Trond Harald Sand i dialog med skogbruks-interesserte studenter på NMBUs karrieredag på Ås.

Strategisk HR-arbeid 

Silje Ludvigsen har i flere år jobbet som kommunikasjonssjef i Glommen Mjøsen Skog. Etter å ha tatt videreutdanning innenfor HR- og organisasjonsutvikling, startet hun denne høsten opp som leder i den nyopprettede HR-avdelingen i Glommen Mjøsen Skog.    

– For å kunne levere gode tjenester til skogeierne og sørge for fornybare råvarer inn i et samfunn som står midt i en grønn omstilling, er det både viktig og naturlig å tenke strategisk rundt HR. Kompetansen og kulturen som kjennetegner våre medarbeidere er helt sentrale faktorer for å nå våre strategiske mål, sier Ludvigsen. 

Silje Ludvigsen er ny HR-leder i Glommen Mjøsen Skog.