Hopp til innhold

Per Magnus Jordbruen fra Venabygd i Ringebu og Marthe Lundgjerdingen fra Toten, bosatt på Biristrand var to av avgangselevene som denne uka tok turen innom Glommen Mjøsen Skog sitt kontor på Lillehammer. 

– Jeg er interessert i landbruk, næringsutvikling og det å jobbe praktisk, forteller Marthe Lundgjerdingen.

– I tillegg er jeg er politisk aktiv og opptatt av å fremme det å bygge i tre og bruke kortreiste og fornybare ressurser i store byggeprosjekter som kommer her i Innlandet, understreker Marthe.

– Jeg kommer til å ta over gard i Venabygd i Ringebu. Jeg fokuserer på det praktiske, synes det er artig å drive i skogen og fint å sjå på mulighetene, forteller Per Magnus Jordbruen.

Skogbruk er en del av pensum i Utmark og kulturlandskap for dem som går på Landbruk- og agronomutdanninga ved Valle-Lena.

Avgangsklassa hadde vært innom avdelinga for skog- og trebruk hos Stasforvalteren i Innlandet, før turen gikk til Glommen Mjøsen sitt kontor på Lillehammer for å høre om skogsvirke, digitale skogbruksplaner og jobbmulighetene i skogbruket.

agr.jpgDe framtidige agronomene fortalte at mange av dem hadde planer om å ta over gard eller kjøpe seg en gard i framtida.

 

Agronomutdanning er et godt utgangspunkt for å se ressursbredden i gardsdrifta med god forvaltning av jord og skog.

Det er også et godt utgangspunkt for å studere videre, for eksempel innen skogfag. Ved å ta Vg3 studieforberedende etterpå, kan man deretter søke høyere utdannelse innen skogbruk på NMBU eller Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad.